Gratis
proefles

Klik hier

Bel ons

Sport is voor iedereen!

 

jeugd tot 18 jaar / Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar waarvoor thuis onvoldoende geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging of aan culturele/creatieve cursussen mee te doen. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor minimaal een jaar de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen de attributen/kleding. Een aanvraag wordt gedaan door een intermediair; iemand die op professionele basis betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind/gezin. Te denken valt aan een buurtsportcoach, docent/mentor/IB'er op school, een sociaal wijkteam, gezondheidsorganisatie, humanitaire hulp of de schuldhulpverlening.

Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen

jeugd tot 18 jaar / Stichting Leergeld Oldambt
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 90 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl/zuid-oost-groningen

volwassenen 18+ /  Volwassenenfonds Oldambt

Ben jij 18 jaar of ouder en blijft er geen geld over om mee te doen aan sportactiviteiten zoals fitness? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum.

De gemeente Oldambt is deelnemer in dit fonds, Sportcentrum Nico Jager is één van de sportaanbieders. Een aanvraag wordt gedaan door een intermediair. Dit kan bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of maatschappelijk werker zijn. 

Kijk voor meer informatie op www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/Oldambtwww.volwassenenfonds.nl/deelnemers/Oldambt

Shop

agenda

Lesaanbod